Hi, I am an happy lightbox
|
|
|
|
|
|
|
|
+ 32 81 25 50 50
EN | NL | FR LOGIN   
PRODUCTS SECTORS SERVICES BRANDS
PRODUCTS
SECTORS
SERVICES
BRANDS
   

Celanalyse

Cellen zijn afzonderlijke eenheden met een biologische functie en liggen daardoor aan de basis van tal van studies die de vele elementaire biochemische en fysische levensprocessen beschrijven en verklaren. Om de factoren die de celgezondheid, celdeling, celfunctie en celdood bepalen, beter te begrijpen, voorspellen en be´nvloeden, biedt Analis heel wat researchoplossingen. Het gamma omvat apparatuur voor de celtelling, viabiliteits- en metabolietbepaling, cytometrie, celsortering, automatisatie van de pipettering en bewerkingen, steriele behandelingen, enz.
lifescience@analis.be    •    +32 81 25 50 50
Our products in "Celanalyse" category:
Please note that products in sub-categories are not displayed !

FOLLOW US ON  FOLLOW US: