FEEL FREE TO ASK QUESTIONS!

CALL US!
+32 81 25 50 50
ONLINE ASSISTANCE
Click here
Hi, I am an happy lightbox
|
|
|
|
|
|
|
|
+ 32 81 25 50 50
EN | NL | FR LOGIN   
PRODUCTS SECTORS SERVICES BRANDS
PRODUCTS
SECTORS
SERVICES
BRANDS
   
ANALIS

Protur™ kit for Beckman Coulter Paragon® Electrophoresis - NL: Gebruikershandleiding

QUOTATION
INFORMATION
QUOTATION
INFORMATION
DESCRIPTION
DESCRIPTION

1. General

Datum: 4 sept-03 - Bewerking: 01

EURO PN 844111002

PN 10-004060

100 tests per kit

figure 1

2. Gebruik

De kit wordt gebruikt voor de elektroforetische scheiding van eiwitten in niet-geconcentreerde urine.

3. Testprincipe

Eiwitten in een elektrisch veld migreren met een verschillende snelheid naar een van de elektrodepolen. De migratie scheidt de eiwitten. Na migratie worden de eiwitten gekleurd met een eiwitspecifieke kleurstof voor visuele interpretatie en vergelijking met een gekend referentiepatroon (controle).

4. Inhoud

Equilibratiebuffer (1.33 mol/L trisboraat buffer) 1x200mL (PN 10-004061)

Elektroforesebuffer (2.22mol/L trisboraat buffer) 1x200mL (PN 10-004062)

Protur kleurstof 1x100mL (PN 10-004064)

Agarosegels: 10x

Protur revealer (20 mL) 10-004063

Staaltemplates - 10

Liquipipette 2.5 mL

Maatbeker (25mL) 1x

Template blotters 10 (19 x 126 mm)

Gel blotters 40 (83x101mm)

Drying blotters: 40 (76 x 101 mm)

5. Toestelconfiguratie

- Zie Beckman Coulter's Paragon® Electrophoresis System.

6. Andere vereiste reagentia en benodigdheden

- Pipetten

- Maatcilinder

- Gedesioniseerd water

- Oplossing van azijnzuur/alcohol

- 10 % azijnzuuroplossing

- Zoutoplossing

- Beckman Coulter's Paragon® Electrophoresis System

7. Training

De gebruiker moet vertrouwd zijn met Beckman Coulter's Paragon Electrophoresis System.

8. Bereiden en bewaren van de reagentia

Agarosegels: vóór gebruik neemt u voorzichtig een gel uit de folieverpakking. Gels moeten bij kamertemperatuur bewaard worden (8 °C tot 30 °C) tot de houdbaarheidsdatum. Het niet-naleven van de temperatuur- of bewaarcondities kan resulteren in atypische migraties.

BEWAAR DE GELS NIET IN DE BUURT VAN TOESTELLEN DIE WARMTE AFGEVEN; bv. CRT, computer of tafeltoestel. KOEL ZE NIET EN VRIES ZE NIET IN

Protur Equilibratiebuffer: GEBRUIKSKLAAR

Protur Elektroforesebuffer: meng 200mL buffer met 800mL gedesioniseerd water. De buffer is 60 dagen stabiel in een gesloten container.

Azijnzuuroplossing 10%

Protur Dye: Kleuroplossing

- De oplossing van azijnzuur/alcohol aanmaken: 500 mL gedesioniseerd water, 300 mL methanol, 200 mL azijnzuur.

- Meng 100 mL kleurstof met 200 mL oplossing van azijnzuur/alcohol.

Zoutoplossing:

8.5 g NaCl in 1 L gedesioniseerd water.

Bewaar de reagentia bij kamertemperatuur

9. Type specimen


Verdun urine wanneer het gehalte aan proteinen hoger is dan 500 mg/L.

10. Opstellen van de apparatuur

Zie Paragon® Electrophoresis System.

Plaat het volgende in de spoel eenheid:

· recipiënt 1: kleuroplossing

· recipiënt 2: azijnzuuroplossing

· recipiënt 3: oplossing azijnzuur/alcohol

· recipiënt 4: oplossing azijnzuur/alcohol

· recipiënt 5: gedesioniseerd water

HERBRUIKBAAR VOOR 10 GELS

11. Staalvoorbereiding

Verdun de urine als het totaal eiwitgehalte meer dan 500mg/L bedraagt.

12. Gebruiksaanwijzingen

Equilibratie

- Blot de gel en giet 20 mL equilibratiebuffer in het gelschaaltje.

- Plaats de gel, met de agarosekant naar beneden, op de vloeistof.

- Wacht 30 minuten (recipiënt niet sluiten)

Toepassing

- Blot de gel

- Plaats de staaltemplate

- Pipetteer een staal van 5 µl

- Wacht 5 minuten

- Blot de template voorzichtig met de template blotter.

- Blotter en template wegwerpen

Elektroforese

- Giet 45 mL elektroforesebuffer in elk compartiment van de cel

- Plaats de gel op de drager

- Voer gedurende 35 minuten een scheiding uit bij 100 volt

Detectie

- Plaats de gel in de incubatiekamer

- Met een liquipipette gelijkmatig 2 mL Protur Revealer aanbrengen op de gel

- Incubeer gedurende 30 min. bij kamertemperatuur

- Spoel 10 min. in een zoutoplossing

- Plaats de gel blotter op de persdroger

- Verwijder de gel uit de gelhouder en plaats hem, met de agarosekant naar boven, op de gel blotter die zich op de basis van de persdroger bevindt.

- Plaats een tweede gel blotter bevochtigd met zoutoplossing op het geloppervlak, gevolgd door 2 droogblotters en de persdroger-bovenplaat.

- Plaats een pers gewicht op het geheel en druk de gel gedurende 10 min. droog.

- 10 min. spoelen in verse zoutoplossing.

- Nogmaals 10 min. droogdeppen op dezelfde wijze.

- Plaats de gel in de oven (maximum 90 °C) om te drogen.

- Behandel de gel als volgt:

o Kleuroplossing 3 min.

o Azijnzuuroplossing 2 min.

o Oplossing van azijnzuur/alcohol 1 min.

o Oplossing van azijnzuur/alcohol 15 sec. (of nog langer tot er een heldere achtergrond is)

o Gedesioniseerd water 5 sec.

o Veeg overtollige oplossing weg

- Plaats de gel in de droogoven om te drogen (maximum 90 °C)

- Evalueer de gel

13. Kalibratie

Niet van toepassing.

14. Analyse van de resultaten

Evalueer de gel door vergelijking met een gekend referentiepatroon (controle).

15. Berekening

Niet van toepassing.

16. Onnauwkeurigheid

Niet van toepassing.

17. Referentiebereik

Niet van toepassing.

18. Interferentie

Niet-gekend.

19. Kwaliteitscontrole

Gebruik een controlestaal.

20. Referenties

1. Chopin N. Exploration biologique des protéinuries. Classification, méthodes d'investigation et interprétation. Spectra Biologie 1993;1:49-53
2. Chopin N, Le Carrer D. Etude de la sélectivité des protéinuries : description d'un nouvel index. Rev Fr Lab 1994;269:103-7
3. Chopin N, Le Carrer D. Exploration biologique des tubulopathies : mise à jour. Rev Fr Lab 1994;269:109-12
4. Le Carrer D, Nicolas A, Ducasse L. L'analyse des protéinuries au laboratoire de biologie en 1992. Rev Fr Lab 1992;245:41-7
5. Le Carrer D, Chopin N. Profil protéique urinaire : proposition d'un protocole d'exploration biologique des protéinuries. Rev Fr Lab 1994;269:29-37
6. Pourignaux F, Brohet M, Louis P, Chevigné R. News methods for detecting and identifying monoclonal and BJ proteins in urine without concentration. Sixth Int Symp of Nephrology, Montecatini Terme, Italy, June 1989
7. Van Hoof V, Chevigné R, Van Campenhout C, Lepoutre L. Evaluation of the Protur/Microprotur system  Beckman-Analis-Belgium for the protein electrophoresis of non-concentrated urine samples. 7ieme Coll Biologie Prospective, Pont à Mousson, 1988

Brochures:

B 25 E92 Analysis of Urinary Proteins by Electrophoresis without Concentration.

B 25a E97

B 46 D95 Urinproteinelektrophorese von nicht einkonzentrierten Urinproben.

B 38 F94 L'analyse des protéines urinaires par électrophorèse sans concentration.

B 39 E94 Urinary Proteins analysis by electrophoresis without concentration.

B 39a E96

B 45 D95 Elektrophoretische Urinproteinanalyse ohne Einkonzentrierung.

ANALIS website
This item belongs to the following categories (click to expand):
Prices are quoted in euro (taxes excluded) and apply in the Benelux (recycling fee included). They are subject to change without notice. We reserve the right to adjust pricing errors and to limit quantities.

FOLLOW US ON  FOLLOW US: